Giải Pháp Nông Nghiệp Chính Xác


Ưu điểm của Nhà màng do Kuji lắp đặt:

Đầu tư trọn gói cơ sở hạ tầng nhà lưới. 

Áp dụng các biện pháp kỹ thuật ứng dụng công nghệ cao như hệ thống tưới nhỏ giọt, cung cấp phân bón tự động, chủ động kiểm soát sâu bệnh hại.

Sử dụng công nghệ cao, bộ điều khiển tự động, truy xuất nguồn gốc cho từng cây và từng trái thông qua smartphone (Trạm khí tượng, Thiết bị điều khiển giám sát độ pH & EC, Giám sát và điều khiển nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng bên trong nhà màng).

Tỷ suất lợi nhuận cao và đảm bảo đầu ra với giá cao, ổn định và lâu dài. 

Đảm bảo điều kiện sinh trưởng tối ưu và tốt nhất cho cây. 

 

 

 

Dự Án Của Chúng Tôi