Quy Trình Lắp Đặt Hệ Thống Thông Gió

 

QUẠT HƯỚNG TRỤC ĐỐI LƯU

  • Không khí được gắn theo từng nhịp nhà, giúp không khí luân chuyển đều trong nhà màng (tránh hiện tượng bí hơi cục bộ). 
  • Giúp cây quang hợp tốt hơn.
  • Làm giảm độ ẩm và nhiệt độ trong nhà.

 

         

 

brochure
hỗ trợ khách hàng
video
bài viết khác
Dự Án Của Chúng Tôi